KAMUOYUNA BİLGİLENDİRME...


08.01.2020 17:55:29     1252
KAMUOYUNA BİLGİLENDİRME...

İlçemizde yapımı devam etmekte olan Yavuz Grup Yolu (Yeni Yol Güzergahı) Yapım İşi ile ilgili olarak bazı sosyal medya hesaplarında bilgi içeriğinden yoksun, yalnızca insanları karalamaya yönelik haberlerin yayınlandığı görülmüş olup, cesaret edip kimlik bilgilerini bile açıklama gücüne sahip olmayan bu kişilerin kamuoyunda oluşturduğu bilgi kirliliği ve bulanıklığına açıklama yapma gereğimiz hasıl olmuştur.

Bahse konu yol yapım işi için, Sayın Bakanımız Süleyman SOYLU tarafından, Valilik Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı aracılığı ile Belediyemize 5.000.000,00 TL lik ödenek tahsisi yapılmıştır. Yapım işine ait keşif bedeli ve projelendirme çalışmaları Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yapılmış, ihale konusu işe ait yaklaşık maliyet tutarı ise 5.936.895,45 TL olarak hesaplanmıştır. Çarşıbaşı Belediyesi olarak gerçekleştirilen yol yapım ihalesi en düşük teklif olan 5.139.044,57 TL lik (KDV hariç) tutarı sunan, şu anda halen çalışmalara devam etmekte olan yüklenici firma lehine sonuçlandırılmıştır. Söz konusu tutara %18 lik KDV tutarı olan 925.028,02 TL eklenmesi ile birlikte yüklenici firma, yapılacak olan imalatları 5.139.044,57 + 925.028,02 = 6.064.072,59 TL ye tamamlayabileceğini taahhüt etmiştir.

Gerçekleştirilen ihale birim fiyat üzerinden gerçekleştirilmiş olup, başlanılan çalışmalar kapsamında yolun sağlıklı bir şekilde tamamlanabilmesi için eksik olan bazı imalatların yapılacak olan prosedür çalışmaları ile birlikte ihale kapsamına dahil edilmesi zaruri hale gelmiştir. Şöyle ki; hazırlanan ihaleye esas projede olmayan, Zağna Deresi üzerindeki kutu menfez yıkılarak yerine DSİ 22. Bölge Müdürlüğü’nün görüşüne uygun olarak 19 m lik yeni bir köprü imalatı yapılmıştır. Ayrıca yol güzergahında proje kapsamında olmayan ancak uygulamada ihtiyaç duyulan yeni istinat duvarları ve ebatları yetersiz olan istinat duvarlarına ilave imalatlar da gerçekleştirilmiştir. Yine bahse konu projeye ilave olarak, yaya kaldırımlarının altında, ilerde Telekom, elektrik kurumu gibi kurumların kullanımına yönelik olarak yol güzergahında herhangi bir kazı olayı oluşmaması için hizmet kanallarının imalatları, da yapılmıştır.  Burada bahsedilen yeni imalatların yaklaşık bedelleri ise 1.000.000,00 TL civarındadır.

Yukarıda da açıklandığı üzere bugüne kadar yapılan ilave imalatlar ve yüklenici tarafından yapım işi ihalesinde taahhüt edilen işlerin yapımı için gerekli olan toplam bedel 6.064.072,59 + 1.000.000,00 = 7.064.072,59 TL’ye çıkmıştır.

Söz konusu iş için bugüne kadar yüklenici firmaya, 1 Nolu hakediş miktarı olarak: 2.919.721,38 TL (kdv dahil) ve 2. Nolu Hakediş miktarı olarak: 1.726.793,06 TL (kdv dahil) olmak üzere toplam 4.646.514,44 TL’lik bir ödeme gerçekleştirilmiş olup, yapılan imalatlar Çarşıbaşı Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ve Trabzon Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığınca kontrol edilmiştir.

Burada ilave edilen imalatlarla birlikte yol yapım işinin tamamlanması için toplamda 7.064.072,59 TL lik bir ödeneğin olması gerekmekte olup, iddia edildiği gibi 5.000.000,00 TL lik ödenek ile birlikte ihalesi gerçekleştirilen yol güzergahının tamamlanması mümkün olmayıp, üzerinde tüyü bitmemiş yetimin hakkı olduğuna inandığımız bu ödeneklerin harcanmasında ise iddia edildiği gibi birilerine bir şeyler peşkeş çekilmemiş olup, hak ve hukuk çerçevesinde işlem tesis edilmektedir.

Burada bugüne kadar yapılan imalatların ve ödenen bedellerin tamamı şeffaf olup,  ödeme işlemi gerçekleştirilen her bir imalat kaleminin açıklaması ilgili elemanlarımızca gerek çalışma sahasında, gerekse belgeler üzerinde gerekli bilgiler aktarılabilecektir.

Yukarıda açıklanan bilgiler doğrultusunda, amacı ilçemizde kargaşa ve kaos ortamı çıkararak huzur ve sükunet ortamını bozmak olan bu tür kişilere itibar etmemelerini saygı değer vatandaşlarımızdan önemle rica ederim.

 

 

                                                                                               Mümin NUHOĞLU

                                                                                             Çarşıbaşı Belediye Başkanı

İletişim

  • Cumhuriyet Meydanı No : 1
    Çarşıbaşı / TRABZON
  • (0462) 821 30 04
  • (0462) 821 30 43
  • bilgi@carsibasi.bel.tr
Mümin NUHOĞLU
Çarşıbaşı Belediye Başkanı