KASIM 2015 MECLİS KARARI


08.01.2016 15:23:33     1592
KASIM 2015 MECLİS KARARI

Toplantı  Tarihi     : 03/11/2015

Toplantı   No  :                   10

Belediye  Meclisini   Teşkil  Edenlerin  Adı  Soyadı

Meclis  Başkanı   : Coşkun YILMAZ

Üyeler                   :Hakan KOCAMAN - Hatice KOBYA - Fatma Gülten USTABAŞI

                              : Atilla  TURAN –  Ali  KUL-Hüsnü  AKKAN-Mehmet KOTBAŞ

                              : Ali Osman DEMİR-Ahmet TOKUL-Abdullah KUL

                              :

               

   BELEDİYE    MECLİSİNİN  03/11/2015  TARİH  VE  10  SAYILI  TOPLANTISINA

  AİT    KARAR     HULASASIDIR

 

  İÇTİMA  DEVRESİ                                                                  OLAĞAN  TOPLANTI

             2015 / 10                                

                                                              İçtima  Tarihi

                                                                03/11/2015

   

 

 

 

KARAR  NO 47:Belediye Meclisinin  06/10/2015 tarih  ve 9 sayılı bileşimine ait meclis kararları  meclis üyelerine dağıtılıp, okunarak görüşülüp mevcut üyelerin kabul oyları ile oy birliğiyle  kabul edildi.

 

KARAR NO  48:Trabzon  Büyükşehir Belediye  Meclisinin 14/09/2015 tarih  ve  457 sayılı kararıyla  onaylanmış  olan Çarşıbaşı İlçesi  1/5000 ölçekli  Nazım  İmar Planı değişikliğine istinaden  belediyemizce  hazırlanan  1/1000  uygulama  imar planı değişikliğinin belediyemiz imar komisyonuna   havale edilmesine  mevcut üyelerin oyları  ile  oybirliğiyle  karar verildi.

 

 

Coşkun  YILMAZ                            Hakan KOCAMAN                              Hatice KOBYA

Belediye Başkanı                             Meclis Katibi                                         Meclis Katibi

Meclis Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

İletişim

  • Cumhuriyet Meydanı No : 1
    Çarşıbaşı / TRABZON
  • (0462) 821 30 04
  • (0462) 821 30 43
  • bilgi@carsibasi.bel.tr
Ahmet KELEŞ
Çarşıbaşı Belediye Başkanı