2018 YILI MAYIS AYI MECLİS KARARI


12.12.2018 14:29:19     1240
2018 YILI MAYIS AYI MECLİS KARARI

 

BELEDİYE MECLİSİNİN 08/05/2018 TARİH VE 7 SAYILI TOPLANTISINA

AİT KARAR HULASASIDIR

 

İÇTİMA DEVRESİ                                                                                                                                                                                     OLAĞAN TOPLANTI

İçtima Tarihi

03/04/2018

 

 

KARAR NO 27:Belediye Meclisinin 03/04/2018 tarih ve 6 sayılı oturumuna ait Belediye Meclis Kararları, üyelere dağıtılıp, okunarak görüşülüp, mevcut üyelerin oyları ile oybirliğiyle kabul edildi.

 

KARAR NO 28 :Çarşıbaşı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 64. Maddesi hükmüne göre hazırlanan ve Belediye Encümenince incelenerek, Belediye Başkanı tarafından Belediye Meclisine sunulan 2017 Yılına ait Belediye Kesin Hesabı madde madde oylanarak aşağıda yazıldığı şekliyle ekleriyle birlikte kabulüne mevcut üyelerin oyları ile oy birliğiyle karar verildi.

 

ÇARŞIBAŞI BELEDİYESİ 2017 YILI KESİN HESAP KARARI

Madde 1:2017 Yılı bütçe giderleri bağlı gider kesin hesap cetvelleri ve diğer gider cetvellerinde görüldüğü üzere;

2017 YILI GİDERLERİ :

01-Personel Giderleri : 1.005.620,33 TL

02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına

Devlet Birimi Giderleri : 164.094,68-TL

03-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri : 3.510.805,75-TL

04-Faiz Giderleri : 228.450,44-TL

05-Cari Transferler : 0,00-TL

06-Sermaye Giderleri : 469.656,57-TL

07-Sermaye Transferleri : 52.700,00-TL

TOPLAM : 5.431.327,77 -TL

2017 YILI GELİRLERİ :

01-Vergi Gelirleri : 815.215,97-TL

03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri : 690.769,38-TL

04-Alınan Bağış ve Yardım ile

Özel Gelirler : 129.988,00-TL

05-Diğer Gelirler : 3.451.815,19-TL

06-Sermaye Gelirleri : 0,00-TL

TOPLAM :5.087.788,54-TL

Madde 2-2017 Yılı Bütçesinde ödenek hareketleri aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.

2017 Yılı Bütçe Ödenekleri :9.970.000,00-TL

Aktarma Yolu ile ilave edilen ödenek : 585.106,05-TL

Toplam Ödenek :9.970.000,00-TL

Toplam Harcama :5.431.327,77-TL

İptal Edilen ödenek :4.538.672,23-TL

Madde 3-Kayıtlarımızda tahsili olanaksız hale gelip terkin edilen tahakkuk aralığına rastlanmamıştır.

Madde 4-2017 yılından 2018 yılına devreden tahakkuk aralığı 718.884,69-TL dir.

KARAR NO 29:Amsterdam Karadenizliler Derneğinin her yıl Gurbetçi Karadenizliler Kültür, Dayanışma ve Kaynaşma adı altında düzenlediği yöresel yayla Şenlikleri bu yıl 11-13 Mayıs 2018 tarihleri arasında Amsterdam' da düzenleneceğinden, Yöresel Yayla Şenlikleri' ne Belediyemizi temsilen görev yapmak üzere yöresel sanatçılardan Ahmet oğlu 25/04/1991 doğumlu 44947906216 TC kimlik numaralı Savaş ARSLAN ile Seyfettin oğlu 22/02/1977 doğumlu 43873225026 TC kimlik numaralı Hasan PEKİN ' in görevlendirilmesine ve yurt dışına (Almanya -Hollanda-Amsterdam) gönderilmesine oy birliğiyle karar verildi.

 

Coşkun YILMAZ                                                          Muhammet YÜKSEK                                                                    Hatice KOBYA

Belediye Başkanı                                                       Meclis Katibi                                                                                 Meclis Katibi

         Meclis Başkanı

İletişim

  • Cumhuriyet Meydanı No : 1
    Çarşıbaşı / TRABZON
  • (0462) 821 30 04
  • (0462) 821 30 43
  • bilgi@carsibasi.bel.tr
Mümin NUHOĞLU
Çarşıbaşı Belediye Başkanı