2019 MAYIS AYI MECLİS TOPLANTISI


25.09.2019 09:17:31     951
2019 MAYIS AYI MECLİS TOPLANTISI

BELEDİYE MECLİSİNİN 02/05/2019 TARİH VE 5 SAYILI TOPLANTISINA

AİT KARAR HULASASIDIR

 

İÇTİMA DEVRESİ OLAĞAN TOPLANTI

2019 / 5

İçtima Tarihi

02/05/2019

 

KARAR NO 25:Çarşıbaşı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 64. Maddesi hükmüne göre hazırlanan ve Belediye Encümenince incelenerek, Belediye Başkanı tarafından Belediye Meclisine sunulan 2018 Yılına ait Belediye Kesin Hesabı madde madde oylanarak Belediye Kesin Hesabının 1 ve 2 ci maddeleri oy çokluğu ile 3 ve 4 cü maddeleri oy birliği ile aşağıda yazıldığı şekliyle ekleriyle birlikte kabul edilmiştir.

 

ÇARŞIBAŞI BELEDİYESİ 2018 YILI KESİN HESAP KARARI

 

MADDE 1- 2018 yılı bütçe giderleri bağlı gider kesin hesap cetvelleri ve diğer gider cetvellerinde gösterildiği üzere;

 

2018 YILI GİDERLERİ

 

01—Personel Giderleri 1.150.408,49.-TL

02—Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet

Primi Giderleri 186.617,91.-TL

03—Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5.672.432,57.-TL

04—Faiz Giderleri 266.557,45.-TL

05—Cari Transferler 0,00.-TL

06—Sermaye Giderleri 38.296,74.-TL

07—Sermaye Transferleri 62.050,00.-TL

TOPLAM 7.376.373,16 .-TL

 

 

2018 YILI GELİRLERİ

 

01—Vergi Gelirleri 853.058,95.-TL

03—Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 210.921,51.-TL

04—Alınan Bağış ve Yardım ile Özel Gelirler 2.000.000,00.-TL

05—Diğer Gelirler 3.917.806,84.-TL

06—Sermaye Gelirleri 0,00.-TL

TOPLAM 6.981.787,30.-TL

 

 

MADDE 2- 2018 yılı bütçesinde ödenek hareketleri aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.

 

2018 yılı bütçe ödenekleri : 11.750.000,00.-TL

Aktarma yolu ile ilave edilen ödenek : 346.353,23.-TL

Aktarma yolu ile düşülen ödenek : 346.353,23.-TL

Toplam ödenek : 11.750.000,00.-TL

Toplam harcama : 7.376.363,16.-TL

İptal edilen ödenek : 4.373.636,84.-TL

 

 

MADDE 3- Kayıtlarımızda tahsili olanaksız hale gelip terkin edilen tahakkuk artığına rastlanmamıştır.

 

MADDE 4- 2018 yılından 2019 yılına devreden tahakkuk artığı 876.488,07.-TL’dir.

 

 

Mümin NUHOĞLU                           Gürcan ÇOLAK                          Mehmet DEMİR

Belediye Başkanı                            Meclis Katibi                              Meclis Katibi

Meclis Başkanı

 

İletişim

  • Cumhuriyet Meydanı No : 1
    Çarşıbaşı / TRABZON
  • (0462) 821 30 04
  • (0462) 821 30 43
  • bilgi@carsibasi.bel.tr
Ahmet KELEŞ
Çarşıbaşı Belediye Başkanı