2019 HAZİRAN AYI MECLİS TOPLANTISI


25.09.2019 09:18:39     960
2019 HAZİRAN AYI MECLİS TOPLANTISI

BELEDİYE MECLİSİNİN 10/06/2019 TARİH VE 6 SAYILI TOPLANTISINA

AİT KARAR HULASASIDIR

 

İÇTİMA DEVRESİ OLAĞAN TOPLANTI

2019 / 6

İçtima Tarihi

10/06/2019

 

KARAR NO 26:4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikalar ve Toplu Sözleşme Kanunun 6289 Sayılı Kanunla Değişik 32.ci maddesi gereğince 27.06.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 15. ci maddesi hükümleri çerçevesinde ödenmesi talep edilen Sosyal Denge Tazminatının; Belediyemizde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununca istihdam edilen personele ödenmesine, yetkili sendika ile sözleşme imzalamaya belediye Başkanı Mümin NUHOĞLU 5393 Sayılı Belediye Yasasının 38. ci maddesinin ( g ) bendi uyarınca yetkili kılınmasına oy birliğiyle karar verildi.

 

KARAR NO 27:Belediyemizde mühendis olarak görev yapan Osman İHTİYAR ve Mustafa ÇOLAK 'ın 3 derece TH mühendis kadroları mevcut olup 2/1 dereceden maaş almaktadırlar. Bu personeller için 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 36. ve 37. Maddeleri hükmüne istinaden 2 derece TH 2 adet mühendis kadrosunun ihdasına , Belediyemizde Tekniker olarak görev yapan Eyüp Sultan YÜKSEK' 2 derece TH Tekniker kadrosu mevcut olup,1/2 si derecesinden maaş almaktadır. Bu personel için 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 36 ve 37. Ci maddelerine istinaden 1 derece TH Tekniker kadrosunun ihdasına, Belediyemizde Zabıta Memuru olarak görev yapan Erol KUL' un 5 derece Zabıta Memuru olarak görev yapan Erol KUL' un 5 derece GİH kadrosu mevcut olup, 4/1 dereceden maaş almaktadır. Bu personel için 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ve 37 .maddelerine istinaden 4 derece GİH Zabıta Memuru kadrosunun ihdasına mevcut üyelerin oyları ile oy birliğiyle karar verildi.

 

KARAR NO 28:5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesinin 3.üncü bendi gereğince Belediyemizde 15/06/2019 tarihi itibariyle sözleşmeli personel olarak çalıştırılacak Teknik Hizmetli İnşaat Teknikeri Barış MOR' un 2019 yılı maaşının, 2019 Yılı için yayımlanan "5393 Sayılı Kanun çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli personelin unvan bazında ücret tavanları" ödeme tutarlarına göre tavan ücret üzerinden ödeme yapılmasına, bu personelle sözleşme yapmak üzere Belediye Başkanı Mümin NUHOĞLU' na yetki verilmesine mevcut üyelerin oyları ile oy birliğiyle karar verildi.

 

KARAR NO 29:İlçemiz Merkezindeki yaya kaldırımları üzerinde yapılan işgallerin, yayaların rahatlıkla gidiş gelişlerinin sağlanması için işgallerin kaldırılmaları gündemimizde kalmasına ve bu işle ilgili tüm kuruluş ve kişilerle kapsamlı bir çalışma yapılmasına mevcut üyelerin oyları ile oybirliğiyle karar verildi.

 

Mümin NUHOĞLU               Gürcan ÇOLAK                Mehmet DEMİR

Belediye Başkanı                    Meclis Katibi                      Meclis Katibi

Meclis Başkanı

İletişim

  • Cumhuriyet Meydanı No : 1
    Çarşıbaşı / TRABZON
  • (0462) 821 30 04
  • (0462) 821 30 43
  • bilgi@carsibasi.bel.tr
Mümin NUHOĞLU
Çarşıbaşı Belediye Başkanı