02/01/2020 OCAK AYI MECLİS TOPLANTISI


25.02.2020 14:09:49     843
02/01/2020 OCAK AYI MECLİS TOPLANTISI

BELEDİYE MECLİSİNİN 02/01/2020 TARİH VE 1 SAYILI TOPLANTISINA

AİT KARAR HULASASIDIR

 

İÇTİMA DEVRESİ                                                                                                                                                                                                                              OLAĞAN TOPLANTI

2020 / 1

İçtima Tarihi

02/01/2020

 

KARAR NO 1:

5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesi hükmüne göre belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için 2020 yılında görev yapacak Belediye Denetim Komisyonuun 3 kişiden oluşturulmasına, üyeliklere de; Adalet ve Kalkınma Partisinden Mehmet DEMİR, İyi Partiden Demet Kayhan SEVGİ, Milliyetçi Hareket Partisinden Mehmet KOTBAŞ' ın seçilmesine mevcut üyelerin oyları ile oy birliğiyle karar verildi.

KARAR NO 2:

5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. Maddesi gereğince 2020 Yılında Belediye Başkanı ve Meclis Üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için; Belediye Kanununun 39. Maddesi uyarınca belediye başkanına ödenecek olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının 1/3 kadar huzur hakkı ödenmesine mevcut üyelerin oyları ile oy birliğiyle karar verildi.

KARAR NO 3:

5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 3. bendinde ve Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir hükmüne göre Belediyemizde 2020 yılı içerisinde sözleşmeli personel olarak çalıştırılacak Teknik Hizmetli Harita Mühendisi Orhan Can KULLAÇ' ın 2020 yılı aylık maaşının, 2020 yılı için yayınlanacak " 5393 Sayılı Kanunun 49. Maddesi çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli personelin ünvan bazında üçret tavanları ödeme tutarlarına göre belirlenmesi içerikli Teklif Müzekkeresinin Belediyemiz Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesine mevcut üyelerin oyları ile oy birliğiyle karar verildi.

 

Mümin NUHOĞLU                                  Mehmet DEMİR                                Gürcan ÇOLAK

Belediye Başkanı                                   Meclis Katibi                                      Meclis Katibi

Meclis Başkanı

İletişim

  • Cumhuriyet Meydanı No : 1
    Çarşıbaşı / TRABZON
  • (0462) 821 30 04
  • (0462) 821 30 43
  • bilgi@carsibasi.bel.tr
Ahmet KELEŞ
Çarşıbaşı Belediye Başkanı