05/02/2020 ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISI


25.02.2020 14:11:05     938
05/02/2020 ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISI

BELEDİYE MECLİSİNİN 05/02/2020 TARİH VE 2 SAYILI TOPLANTISINA

AİT KARAR HULASASIDIR

 

İÇTİMA DEVRESİ                                                                                                                                                                                                                       OLAĞAN TOPLANTI

2020 / 1

İçtima Tarihi

05/02/2020

 

 

KARAR NO 4 : Belediye kayıtlarında 21.01.2020 tarih ve 78 sayılı İsmet KURT’a ait yoldan ihdas yapılması ile ilgili dilekçenin imarla ilgili olduğundan Belediyemiz İmar Komisyonuna sevk edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO 5 : Belediye kayıtlarında 10.01.2020 tarih ve 67 sayılı Süleyman ÇETİNDEMİR ve hissedarlarına ait yoldan ihdas yapılmasıyla ilgili dilekçenin imarla ilgili olduğundan Belediyemiz İmar Komisyonuna sevk edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO 6 : Çarşıbaşı Malmüdürlüğünce yapılacak gayrimenkul satış işlemlerine esas olmak üzere 6183 Sayılı Kanunun 90. Maddesi gereğince oluşturulacak satış komisyonunda belediyemizce görevlendirileceklerin asil üye olarak Belediye Meclis Üyesi Mehmet DEMİR, yedek üye olarak ta Belediye Meclis Üyesi Gürcan ÇOLAK’tan oluşturulmasına oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO 7 : Paris Trabzonlular Derneğinin Fransa Paris’te geleneksel olarak tasarlayıp ve faaliyetini yaptığı Trabzonlular Kültür-Sanat ve Tanıtım etkinlikleri 15 Şubat 2020- 20 Şubat 2021, 19 Şubat 2022 ve 18 Şubat 2023 tarihlerinde yapılması planlanmıştır. Yapılması planlanan bu Trabzonlular Kültür-Sanat ve Tanıtım etkinliklerinde Belediyemizi temsilen 27437466278 TC numaralı Cengiz ÇİFCİ ile 27395467676 TC numaralı Serhat ÇİFCİ’nin teknik ve yönetmen olarak görevlendirilmelerine ve yurtdışına (parise) gönderilmesine, üyelerden Haydar ÇOBAN, Hasan TÜRK, Ercan KAYNAR ve Demet KAYHAN SEVGİ’nin ret oyuna karşılık Meclis Başkanı Hüseyin YILMAZ, Mehmet DEMİR, Gürcan ÇOLAK ve Alptekin KURT’un evet oyları ile oy eşitlik durumunda Meclis Başkanının oyu 2 oy sayıldığından 4 ret 5 evet oyuyla oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

KARAR NO 8 : Paris Trabzonlular Derneğinin Fransa Paris’te 15 Şubat 2020 tarihinde yapmayı planladığı 13. Trabzonlular gecesi ve 20 Nisan 2021 ‘de Bize Paris’te Trabzon adı altındaki Kültür-Sanat ve Tanıtım etkinliklerinde, Dernek Başkanı Bülent CUMUR’un 114960084548 TC nolu Hüseyin TOSUN’un organizasyon Trabzon Temsilcisi olarak görevlendirilmesi isteği oy birliği ile ret edilmiştir.

 

 

 

KARAR NO 9 : Paris Trabzonlular Derneğinin Fransa Paris’te 15 Şubat 2020 tarihinde yapmayı planladığı 13. Trabzonlular gecesi ve 20 Nisan 2021 Bize Paris’te Trabzon adı altındaki Kültür-Sanat ve Tanıtım etkinliklerinde, Dernek Başkanı Bülent CUMUR’un 47587805420 TC numaralı Mehmet TİRGİL’in Organizasyon Genel Koordinatörü olarak görevlendirilmesi isteği oy birliği ile ret edilmiştir.

 

KARAR NO 10 : 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesi hükmüne göre belediyemizde 2020 yılı içerisinde mühendis kadrosunda çalıştırılmak istenen Teknik Hizmetli Harita Mühendisinin maaşının belirlenmesi hususu, Plan Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda incelenmiş, Belediye personel giderlerinin 2019 yılında 1.658.489,73- TL olduğu, bu bağlam da alımı planlanan personelin aylık taban ve tavan bazında maaşı brüt olarak hesaplandığında Taban ücretten 9.441,00- TL, Tavan ücretten 10.998,91- TL olarak görülmüştür.

 

Bu göstergelere göre belediyemizin ekonomik şartlarının bu personel alımını karşılayamayacağı hesaplanmış olup bu personel alımının gerçekleştirilemeyeceği kararına varılmış olup maaşının belirlenmemesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

KARAR NO 11 : İlçemiz Merkez Çarşıbaşı Mahallesi Devlet Kara Yolundan başlayıp İskefiye Deresi boyunca güney istikametine doğru giden Hacı Bekir SEVGİ Caddesiyle birleşerek sonlanan Yavuz Caddesi isminin değiştirilmesi ve yapımı devam etmekte olan yeni grup yolu güzergahı boyunca Küçükköy mahallesine kadar yeniden isimlendirilmesi 8. Gündem maddesinin;

 

Trabzon Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yürütülmekte olan numarataj çalışmaları halen devam etmekte olup ilgili birim ile yapılan görüşmelerde adres sistemi üzerindeki yeni cadde ve sokak ismi verilmesi veya var olan bilgilerde değişiklik yapılmasının, çalışmalar sonlandırılmadan önce gerçekleştirilemeyeceği bilgisi tarafımıza verildiğinden gündemden kaldırılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Hüseyin YILMAZ                                   Mehmet DEMİR                                Gürcan ÇOLAK

Meclis Başkanı Vekili                           Meclis Katibi                                     Meclis Katibi

İletişim

  • Cumhuriyet Meydanı No : 1
    Çarşıbaşı / TRABZON
  • (0462) 821 30 04
  • (0462) 821 30 43
  • bilgi@carsibasi.bel.tr
Ahmet KELEŞ
Çarşıbaşı Belediye Başkanı