02.09.2020 EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI


30.11.2020 09:59:18     511
02.09.2020 EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI

BELEDİYE MECLİSİNİN 02/09/2020 TARİH VE 5 SAYILI TOPLANTISINA

AİT KARAR HULASASIDIR

 

İÇTİMA DEVRESİ                                                                                    OLAĞAN TOPLANTI

2020 / 5

İçtima Tarihi

02/09/2020

 

 

 

KARAR NO 28:Belediyemizin Bisiklet ve Yeşil Alan Yürüyüş Yolu Yapım İşi İçin İller Bankasından kredi kullandırılması talebinin; daha detaylı araştırılması, güzergah, yapılmış olan imalatların maliyeti ve yapılacak olan imalatların maliyetinin tespitinin yapılarak Plan Bütçe Komisyonunda tekrar görüşülmesi için gündemde kalmasına, Meclis Üyesi Haydar ÇOBAN’ ın RET oyuna karşı, Mehmet DEMİR, Alptekin KURT, Hasan TÜRK, Mehmet KOTBAŞ, Ercan KAYNAR, Gürcan ÇOLAK, Zekeriya KARAÇENGEL ve Hüsnü AKKAN’ ın kabul oyları ile oy çokluğuyla karar verildi.

 

KARAR NO 29:Belediyemizin Cari Ödemeleri İçin Nakit Kredi Talebi; Belediye Başkanı Mümin NUHOĞLU ve Meclis Üyesi Alptekin KURT’ un RET oyuna karşılık Mehmet DEMİR, Haydar ÇOBAN, Hasan TÜRK, Mehmet KOTBAŞ, Ercan KAYNAR, Gürcan ÇOLAK, Zekeriya KARAÇENGEL ve Hüsnü AKKAN’ ın kabul oyları ile Plan Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesine ve kredi kullanılmamasına oy çokluğuyla karar verildi.

 

KARAR NO 30:Trabzon İli Çarşıbaşı İlçesi Büyükdere Mahallesinde kayıtlı bulunan F42-c-18-b-4-b pafta, 301 ada, 16 nolu parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan A (5,60m2) parselin ihdas edilmesi ve 301 ada, 16 nolu parsel sahiplerine satılması konulu İsmet KURT’ a ait dilekçe ve eklerinin İmar Komisyonuna havale edilmesine oy birliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Mümin NUHOĞLU                             Mehmet DEMİR                                   Gürcan ÇOLAK

       Belediye Başkanı                               Meclis Katibi                                        Meclis Katibi

       Meclis Başkanı

İletişim

  • Cumhuriyet Meydanı No : 1
    Çarşıbaşı / TRABZON
  • (0462) 821 30 04
  • (0462) 821 30 43
  • bilgi@carsibasi.bel.tr
Ahmet KELEŞ
Çarşıbaşı Belediye Başkanı