HAZİRAN 2015 MECLİS KARARI


08.01.2016 15:15:24     1546
HAZİRAN 2015 MECLİS KARARI

 

BELEDİYE    MECLİSİNİN  02/06/2015  TARİH  VE   6  SAYILI  TOPLANTISINA    AİT    KARAR     HULASASIDIR

 

 

  İÇTİMA  DEVRESİ                                                                  OLAĞAN  TOPLANTI

             2015 / 6                                 

                                                                       

                                                              İçtima  Tarihi

                                                                02/06/2015

 

  

 

  KARAR NO 29:Belediye Meclisinin  05/05/2015 tarih  ve 5 sayılı bileşimine  ait meclis kararları meclis üyelerine dağıtılıp, okunarak görüşülüp mevcut üyelerin kabul oyları  ile oy birliğiyle kabul edildi.

 

KARAR NO 30:Belediyemizde Yazı İşleri Müdürü  olarak görev yapan Faik Ahmet KOÇ’  un GİH  3 derece  Yazı İşleri Müdürü  kadrosu mevcut olup,  ¾ dereceden maaş almaktadır.  Bu personel için 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun  37. Maddesi hükmüne  göre  2 derece GİH Yazı İşleri Kadrosunun ihdasına,  belediyemizde şef olarak görev yapan İsmail GENÇ’  in   GİH  3 derece şef kadrosu mevcut olup,  ¾ den maaş almaktadır. Bu personel için 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun  37. Maddesi hükmüne göre 2 derece GİH Şef kadrosunun  ihdasına, Belediyemizde mühendis olarak görev yapan Osman İHTİYAR   ve Mustafa ÇOLAK’  ın  5 derece TH  mühendis kadroları  mevcut olup,  5/4 dereceden maaş almaktadırlar.  Bu personeller için 4 derece TH  2 adet mühendis kadrosunun ihdasına  mevcut üyelerin kabul oyları ile  oy birliği  ile  karar verildi. 

 

KARAR NO 31:Belediyemiz kayıtlarında  11.05.2015 tarih  ve  151 sayıda kayıtlı Alican  KUL ve Erkan KUL’  a  ait dilekçenin konusu  imarla ilgili olduğundan Belediyemiz İmar komisyonuna havale edilmesine  mevcut üyelerin kabul oyları  ile  oy birliğiyle karar verildi. 

 

 

Coşkun  YILMAZ                                 Hatice KOBYA                                   Hakan KOCAMAN

Belediye Başkanı                                   Meclis Katibi                                       Meclis Katibi

Meclis Başkanı

İletişim

  • Cumhuriyet Meydanı No : 1
    Çarşıbaşı / TRABZON
  • (0462) 821 30 04
  • (0462) 821 30 43
  • bilgi@carsibasi.bel.tr
Mümin NUHOĞLU
Çarşıbaşı Belediye Başkanı