04.11.2020 KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI


30.11.2020 10:15:44     645
04.11.2020 KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI

BELEDİYE MECLİSİNİN 04/11/2020 TARİH VE 7 SAYILI TOPLANTISINA

AİT KARAR HULASASIDIR

 

İÇTİMA DEVRESİ                                                OLAĞAN TOPLANTI

2020 / 7

İçtima Tarihi

04/11/2020

 

 

 

KARAR NO 34 :

 

Çarşıbaşı İlçesi (Kent Merkezi ve Mahalleleri)ni kapsayan alanda Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisince 21.11.2019 tarih ve 496 sayılı kararı ile onaylanarak yürürlüğe giren 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına istinaden yapılan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı ve plan notları incelenmiştir.

İmar Komisyonumuzca yapılan değerlendirme sonucunda; 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına istinaden hazırlanan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı ve plan notlarının uygun olduğuna ve imar komisyonundan geldiği şekliyle kabulüne, kararın onaylanması için Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisine sunulmasna oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mümin NUHOĞLU                     Mehmet DEMİR                            Gürcan ÇOLAK

Belediye Başkanı                      Meclis Katibi                                 Meclis Katibi

Meclis Başkanı                                                                           (Toplantıya Katılmadı)

İletişim

  • Cumhuriyet Meydanı No : 1
    Çarşıbaşı / TRABZON
  • (0462) 821 30 04
  • (0462) 821 30 43
  • bilgi@carsibasi.bel.tr
Ahmet KELEŞ
Çarşıbaşı Belediye Başkanı